Chuanchom Bakery

Online Shopping

Panfood ไข่หวาน 210 กรัม รหัส 8858934561256

฿52.00

รายละเอียดสินค้า

Panfood ไข่หวาน 210 กรัม

วิธีเก็บรักษา
แช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง