Chuanchom Bakery

Online Shopping

ปรุงทิพย์ เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน 500 กรัม รหัส 885006901003

฿8.00

รายละเอียดสินค้า

เกลือปรุงทิพย์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
• มีความบริสุทธิ์ 99.9%
• เม็ดร่วนละเอียด ขาวสะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปน
• แห้งสนิท ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่ชื้นแฉะหรือไหลเยิ้ม
• สามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน
• มีส่วนผสมของไอโอดีน ช่วยป้องกันโรคคอพอก
และโรคปัญญาอ่อนจากการขาดสารไอโอดีนได้
• ผลิตและบรรจุด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง